ماموریت و چشم انداز

ماموریت :

- مشارکت در فرآیند تصمیم‌ سازی‌ها و سیاستگذاری‌های کلان صنعت آب و آبفا

- انجام کلیه فرآیندهای عملیاتی طرح‌های تحقیقاتی کلان در صنعت آب و آبفا

 -بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی (نیازسنجی تحقیقات) در کلیه زمینه‌های مرتبط با صنعت آب و آبفا (تعریف طرح‌های ملی) و معضلات و مشکلات مبتلا به شرکت‌ها (تعریف طرح‌های خاص منطقه‌ای(

- نهادینه کردن فرهنگ پژوهش و نوآوری در صنعت آب و آبفا

- توانمند سازی پژوهشگران و نیروهای متخصص از طریق انجام پروژه های تحقیقاتی و پایان‌نامه‌های دانشجوئی تحصیلات تکمیلی.

 -ایجاد بسترهای مناسب به منظور تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی صنعت آب و آبفا

- ایجاد زمینه مناسب برای ارتقاء سطح کیفی فعالیت‌های پژوهشی در جهت انجام پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای

 -انتقال تجارب سایر کشورها در زمینه‌های مرتبط با صنعت آب و آبفا به داخل و بومی‌سازی آنها

 -ایجاد نظام اطلاع‌ رسانی تحقیقات (بانک اطلاعات تحقیقات) صنعت آب و آبفا

- ایجاد شرایط مبادله و گردش اطلاعات پژوهشی ( با تأکید بر گردش مجازی(

- ایجاد نظام ارزیابی دقیق اثر بخشی نتایج پژوهشی حاصل از انجام تحقیقات (اجرای یافته‌های پژوهشی(

- انتقال دستاوردهای حاصل از انجام تحقیقات به مراکز علمی- پژوهشی و صنایع مرتبط، از طریق انتشار نتایج پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده

چشم انداز :

 -دستیابی شرکتهای مؤسس پژوهشکده (آب منطقه‌ای، آبفا و آبفار) به جایگاه مناسب علوم و فناوری در سطح ملی از طریق نهادینه شدن پژوهش در کليه ابعاد و کسب رتبه برتر در میان سایر شرکتهای مشابه در سطح کشور از حیث تحقیقات.

 -افزایش سطح مهارتهای علمی و فنی کارشناسان شرکتهای عضو پژوهشکده

- ارتقاء زمینه تحقیقات صنعت آب و آبفا و ایجاد بستری مناسب جهت انسجام و هماهنگی پروژه‌های کاربردی شرکتها و پرهیز از انجام پروژه‌های تکراری و موازی در سطح استان و کشور

محتوای ویژه

اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری نخسین کنفرانس ملی کاربرد ابزار ارزیابی آب و خاک (...
رویداد کارآفرینی "هم نت فاضلاب" صبح سه شنبه 28...

تحت نظارت وف بومی