گروه تخصصی منابع آب

سرپرست گروه تخصصی منابع آب
دکتر عبدالرضا کبیری
 

وظایف و اختیارات گروه تخصصی منابع آب:

نیاز سنجی تحقیقات در کلیه زمینه‌های مرتبط با صنعت آب و آبفا، اهم این موضوعات عبارتند از: منابع آب، تامین و تقاضا، تصفیه و توزیع آب و کلیه تنگناهای موجود مرتبط با موضوع آب.

تعریف پروژه‌های تحقیقاتی متناسب با موضوعات بالا و هم‌ راستا با سیاست‌های کلان صنعت آب و آبفا (طرح‌های ملی) و در جهت رفع معضلات و مشکلات مبتلا به شرکت‌ها (طرح‌های خاص منطقه‌ای) و ارائه نتایج حاصل به عنوان اولویت‌های تحقیقاتی پیشنهادی. ارزیابی پروژه‌های تحقیقاتی ارائه شده در مرحله پیشنهاد، نظارت بر پروژه­‌های تحقیقاتی، بررسی و ارزیابی اثر بخشی بکارگیری یافته‌های پژوهشی حاصل از پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده و نیازسنجی سمینارها و کارگاه‌های علمی- پژوهشی مرتبط جهت برگزاری.

اعضای گروه تخصصی منابع آب؛

حمیدرضا صفوی

hasafavi@cc.iut.ac.ir

آزاده احمدی

aahmadi@cc.iut.ac.ir

عبدالرضا کبیری سامانی

akabiri@cc.iut.ac.ir

علی بصیرپور

waterwork.office@gmail

سید محسن صالح

mylet_s@yahoo.com

مجید حبیبیان

majid36231@gmail.com

زهره صهبایی

esws1965.research@gmail.com

بابك ابراهيمي

عباس كاظمي خشوئي

عليرضا رحمت پناه

مجتبي قباديان

محسن معمارزاده

محمد رضا جواهري

وحيد صفائي

فرهاد اميني

حميرا صفي قلي

محتوای ویژه

اخبار و اطلاعیه ها

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی آسپا-وف