گروه تخصصی مدیریت و بهره وری

گروه تخصصی مدیریت و بهره‌وری

وظایف و اختیارات گروه تخصصی مدیریت و بهره وری:

نیاز سنجی تحقیقات در کلیه زمینه‌های مرتبط با صنعت آب و آبفا، اهم این موضوعات عبارتند از: ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، رضایت شغلی، ایجاد انگیزش، آموزش، نظام پیشنهادات و کلیه تنگناهای موجود مرتبط با موضوع مدیریت و بهره‌وری.

تعریف پروژه‌های تحقیقاتی متناسب با موضوعات بالا و هم‌ راستا با سیاست‌های کلان صنعت آب و آبفا (طرح‌های ملی) و در جهت رفع معضلات و مشکلات مبتلا به شرکت‌ها (طرح‌های خاص منطقه‌ای) و ارائه نتایج حاصل به عنوان اولویت‌های تحقیقاتی پیشنهادی. ارزیابی پروژه‌های تحقیقاتی ارائه شده در مرحله پیشنهاد، نظارت بر پروژه‌­های تحقیقاتی، بررسی و ارزیابی اثر بخشی بکارگیری یافته‌های پژوهشی حاصل از پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده و نیازسنجی سمینارها و کارگاه‌های علمی- پژوهشی مرتبط جهت برگزاری.

 اعضای گروه تخصصی مدیریت و بهره­ وری:

سید مهدی ابطحی

mabtahi@cc.iut.ac.ir

بهروز ارباب شیرانی

ashirani@cc.iut.ac.ir

ناصر ملاوردی

naserm@cc.iut.ac.ir

عبدالرضا ربانی

rabbanee@yahoo.com

وحيد حقيقي

سعيد ابوطالبيان

سيد اكبر بني طباء

بابك شيمبار

كاظم جعفري

شهاب الدين شاكري

ابراهيم محمدي

فرهاد اميني

محتوای ویژه

اخبار و اطلاعیه ها

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی آسپا-وف