معرفی

با عنایت به بند ۲ سند چشم انداز بیست ساله کشور (دستیابی به دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوی، متکی به سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی) و به منظور تحقق بخشی از وظایف پژوهشی کشور در بخش صنعت آب و آبفا، پژوهشکده آب و فاضلاب با سه گروه پژوهشی منابع آب، کیفیت آب و مدیریت و بهره‌وری در دانشگاه صنعتی اصفهان و مشترک بین شرکت‌های آب و فاضلاب استان اصفهان، آب منطقه‌ای اصفهان و آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان و دانشگاه صنعتی اصفهان و با موافقت قطعی شورای گسترش آموزش عالی  وزارت علوم، تحقیقات وفناوری درحال فعالیت می باشد.

محتوای ویژه

اخبار و اطلاعیه ها

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی آسپا-وف