اهداف

اهداف

- توسعه دانش، تکنولوژی و پژوهش‌های مرتبط با صنعت آب و آبفا

- کمک به حل مسائل، تنگناها و مشکلات صنعت آب و آبفا

- ارتقاء فرهنگ پژوهش و نوآوری در صنعت آب و آبفا

- تسهیل ارتباط علمی- پژوهشی فی مابین شرکت‌ها و مراجع مرتبط ملی و بین‌المللی

- رعایت پژوهش مداری در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در فعالیت‌های شرکت‌ها

- ارتقاء کمی و کیفی و تسهیل در فرآیند نیازسنجی، تعریف، تصویب، انجام و اجرای پروژه‌های تحقیقاتی

- توانمند‌سازی پژوهشگران و نیروهای متخصص از طریق انجام پروژه‌های تحقیقاتی و یا پایان‌نامه‌های دانشجویی تحصیلات تکمیلی (مرتبط با صنعت آب و آبفا)

- ایجاد بستری مناسب به منظور تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی صنعت آب و آبفا و رفع نیازمندی‌های مرتبط با این صنعت در سایر صنایع

- دستیابی شرکت‌ها به جایگاه مناسب علوم و فناوری (در سطح کشور و منطقه) از طریق نهادینه شدن پژوهش در کلیه ابعاد

- افزایش سطح مهارت‌های علمی- فنی شرکت‌ها

محتوای ویژه

اخبار و اطلاعیه ها

ابزار ارزیابی آب و خاک SWAT یکی از مدل‌های حوضه...
در این رویداد به دنبال بررسی چالش ها، واکاوی مسایل واقعی در...

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی آسپا-وف