اخبار و اطلاعیه ها

ابزار ارزیابی آب و خاک SWAT یکی از مدل‌های حوضه آبریز می‌باشد که نقش اصلی در تجزیه و تحلیل اثر تغییرات مدیریتی زمین بر منابع آب در حوضه‌های پیچیده را بازی می‌کند. این مدل به صورت وسیعی برای...
در این رویداد به دنبال بررسی چالش ها، واکاوی مسایل واقعی در صنعت فاضلاب و دریافت فرصت های موجود برای خلق ارزش، ارتباط با سازمان های ذیربط و پیگیری موضوع تا یافتن راه کارهای نو و تبدیل آن به مدل های...
سرفصل­های کارگاه: روش نصب نرم افزار                   ...
برای اطلاع از نکات مهمی که بایستی جهت تکمیل فرم پیشنهاد پژوهشی مربوط به شرکت آب منطقه‌ای اصفهان رعایت شود  روی اینجا کلیک کنید.

محتوای ویژه

اخبار و اطلاعیه ها

ابزار ارزیابی آب و خاک SWAT یکی از مدل‌های حوضه...
در این رویداد به دنبال بررسی چالش ها، واکاوی مسایل واقعی در...

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی آسپا-وف